DK-Gruppen er sertifisert som Miljøfyrtårn, som er et offisielt norsk miljøsertifikat. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

For å bli sertifisert må vi som bedrift følge et miljøhandlingsprogram, gjennomføre miljøanalyse og lage en handlingsplan for å innfri spesifiserte bransjekrav. Videre følges det opp med årlig rapportering og resertifisering hvert 3. år.

Ved å velge en av våre seks avdelinger i DK-Gruppen neste gang du har behov for hjelp med en bilskade, tar du et bra miljøvalg!

Velkommen til oss i DK-Gruppen!